“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA «ARDENA TRANSPORT» ir noslēdzis 21.06.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/328 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.